•  Gratis levering > €75,-

  •  Persoonlijk advies

  •  Totaal concept

Homepage adalia bipunctata

Adalia bipunctata

Adalia bipunctata is een inheems lieveheersbeestje dat wordt ingezet tegen de meest uiteenlopende bladluissoorten in diverse teelten. De larven staan bekend om hun vraatzucht. De adult (kever) verorbert ook alle levensstadia van luis. De adulten zijn ongeveer 5 mm groot en oranjerood van kleur met zwarte stippen op het dekschild en witte vlekken op het halsschild.

De eieren zijn langwerpig, geeloranje van kleur en bevinden zich in clusters aan de onderkant van de bladeren.

Levenscyclus en werkzaamheid

De adulten en larven van Adalia zijn echte rovers; ze eten de bladluizen vrijwel volledig op. Een aangevreten luis blijft als een verschrompeld geheel achter. De adult legt haar eieren bij voorkeur in de bladluiskolonies. De vrouwelijke kevers zetten tussen de 25 en 50 eieren per dag af. Als deze eieren uitkomen, gaan de larven op zoek naar bladluizen. De lengte van het larvestadium is afhankelijk van de temperatuur, maar zal in de kas rond de 20 dagen bedragen. Daarna verpoppen de larven zich en na ongeveer een week komen de nieuwe kevers tevoorschijn.

Later in het seizoen, rond september/oktober zoeken de kevers een plek om te overwinteren.

Adalia wordt vooral aanbevolen bij een toenemende bladluisaantasting; wanneer de bladluizen zich in kolonies bevinden en de eventueel ingezette sluipwespen de luizen nog niet tot een voldoende laag niveau hebben weten terug te brengen. Introduceer de larven vooral in het midden van de luizenplekken. Wacht niet met uitzetten tot de luishaarden te omvangrijk zijn geworden.

Adalia kan een beginnende haard in korte tijd aanzienlijk reduceren, waarna de larven zich enigszins over het gewas verspreiden als zich daarin luis bevindt. Van voldoende nesteling van deze kever in het gewas is echter geen sprake, zodat introductie, indien noodzakelijk, moet worden herhaald. Omdat Adalia inheems is, wordt ook spontane introductie in kassen waargenomen. Pleksgewijs veel Adalia uitzetten kan de opbouw van een sluipwesppopulatie tijdelijk verstoren doordat bij de rooftocht ook de zojuist geparasiteerde luizen worden verorberd. De sluipwespmummies daarentegen worden vrijwel ongemoeid gelaten.

Inzetschema

Voor het uitzetten zijn geen bijzondere klimatologische omstandigheden vereist, al geven de larven de voorkeur aan zonnig weer en een droog gewas. Het materiaal dient in de avond of vroege ochtend te worden uitgezet, op door bladluis aangetaste bladeren.

Verpakking:   bakje of zakje
Inhoud:          100 eieren of larven (L1-stadium)

De houdbaarheid is max. 1 tot 2 dagen, mits in het donker en bij een temperatuur van 8 ºC tot 10 ºC bewaard.

© Copyright Biopol B.V. 2019.

Lukt het bestellen niet?

Vul onderstaand formulier in en wij helpen u graag

Help me bij het bestellen