•  Gratis levering > €75,-

  •  Persoonlijk advies

  •  Totaal concept

Homepage Atheta Coriaria

Atheta coriaria

Atheta coriaria is een kortschildkever en heeft meerdere schadelijke bodemorganismen op het menu staan. Als voedselbron geeft hij de voorkeur aan varenrouwmuggen (eieren, larven en poppen) en oevervliegen. De larven van de varenrouwmug voeden zich met levend materiaal, zoals wortels en stengels. Door de vraatschade ontstaan invalspoorten voor secundaire plantenziekten zoals Pythium, Phytophthora, Botrytis, Fusarium en Verticillium. Ook heeft de Atheta coriaria een bestrijdend effect op Californische trips (larvale stadia en poppen en motjes als Duponchelia (eieren en kleine larven).

Levenscyclus en werkzaamheid

Atheta coriaria doorloopt na het eistadium drie larvale stadia en een popstadium alvorens volwassen te worden. De larven zijn langwerpig, tot 4 mm groot en gelig van kleur. De pop zit gesponnen in een witte cocon met gronddeeltjes. De adulte kevers zijn ook langwerpig en rond de 4 mm groot. Ze zijn donkerbruin/zwart glimmend en behaard over het hele lichaam. De dekschilden zijn kort. De kevers kunnen vliegen en daardoor verloopt de verspreiding door het gewas goed en snel. De Atheta coriaria is in alle stadia op zoek naar prooidieren. De larven en adulten zijn rovers die met hun kaken hun prooi uitschakelen en opeten. De levenscyclus van ei tot adult zal in de kas 3 à 4 weken in beslag nemen al gelang de temperatuur. De adulten leven vervolgens nog eens 3 tot 4 weken en leggen daarbij rond de 100-125 eieren.

Inzet en dosering

Atheta coriaria kan in tal van sier- en groentegewassen worden uitgezet waarin sprake is van bovengenoemde plagen. De kevers kunnen worden uitgestrooid over steenwol, potgrond kokos of ieder ander substraat. Te droge omstandigheden kunnen nadelig zijn voor de populatie-ontwikkeling van Atheta. Uitzet vindt het beste plaats in de ochtend-, of avonduren. Om snel aanslaan te bevorderen, kan men de introductie een week later herhalen met dezelfde aantallen per meter. Uitzet vindt het best plaats in meerdere hoopjes op de grond onder het gewas. Een ruimtelijk te verdunde uitzet van de kevers wordt zo voorkomen. Na enkele weken stopt de uitbreiding van schadelijke insecten, of nemen de aantallen ervan af. De larven van Atheta vindt men in de grond terug, en de kevers op vochtige plekken bij aangetast/rottend plantenweefsel.

Verpakking

Atheta coriaria wordt aangeleverd in een koker (500 exemplaren), emmer (3.000 exemplaren) of kweekemmer (500 - 3.000 exemplaren). De kokers en emmers zijn gevuld met de roofkevers en een mengsel van potgrond en vermiculiet als strooimedium. De kweekemmer bevat tevens kweekgrond, voer en een handleiding. De houdbaarheid is kort en ze moeten worden bewaard bij een temperatuur van 10-15°C en een RV van 85% of hoger.

© Copyright Biopol B.V. 2019.

Lukt het bestellen niet?

Vul onderstaand formulier in en wij helpen u graag

Help me bij het bestellen