•  Gratis levering > €75,-

  •  Persoonlijk advies

  •  Totaal concept

Het nut van systeembenadering in uw teelt

Het nut van systeembenadering in uw teelt
donderdag 31 mei 2018 - Groei & Evenwicht

De systeembenadering gaat er van uit dat één instrument nooit 100% verantwoordelijk kan zijn voor veranderingen. Als ondernemer weet u dat uw gewas onderdeel uitmaakt van een groter geheel met instrumenten zoals klimaat, mens, techniek en gewasbescherming.
Met het fytopro-systeem wordt u een instrument aangeboden wat een positief onderdeel uit kan maken van uw teelt. Dit systeem is ontwikkeld om een nieuwe dimensie in biologische gewasbescherming beter te benaderen; de bodem.

De biologische systeembenadering besteedt zoveel mogelijk aandacht aan de natuurlijke omgeving van een plant, waaronder de bodem en het wortelmilieu. De natuurlijke omgeving van een plant wordt door het fytopro-systeem toegankelijker gemaakt en opent hiermee nieuwe inzichten.
Door nuttige micro-organismen (onder andere Mycorrhiza schimmel, verschillende Trichoderma-soorten en Bacillus sub.) aan het groeimedium toe te voegen wordt er gericht gewerkt aan een optimale biodiversiteit in de bodem. Zo wordt er gewerkt aan een huishouding die bestand is tegen diverse, soms latent aanwezige, bodemziekten. De preventieve werking van deze nuttige micro-organismen tegen ziekten als Fusarium, Pythium en Rhizobium rhizogenes (Crazy Roots) is reeds bewezen.
De potentie van het groeimedium neemt toe en hier dragen spelregels aan bij. Een steriele omgeving biedt nieuwe kansen voor diverse bodemziekten en plagen. Zorg ervoor dat de ruimte in het groeimedium in wordt genomen door nuttige micro-organismen. Om hier vroeg genoeg mee te beginnen is het stimuleren van jong plantmateriaal met deze nuttige micro-organismen belangrijk.

Het fytopro-systeem kent drie pijlers; micro-organismen, organische materialen en advies. Door micro-organismen toe te voegen aan de bodem krijgen de plantwortels waar het om vraagt; duurzame aandacht.
Deze duurzame aandacht wordt onder andere gerealiseerd door het toegankelijk maken van nutriënten, het vergroten van het worteloppervlak, het stimuleren van nuttige schimmels en bacteriën of het produceren van plantaardige hormonen. Cumulatief draagt het fytopro-systeem, jaar op jaar of teelt op teelt, nog sterker bij aan de biodiversiteit.
Door organische materialen toe te voegen kunt u de huishouding van de nuttige micro-organismen optimaliseren. Dit is nodig op de momenten wanneer uw gewas hier om vraagt. Denkt u aan stressmomenten zoals klimaatveranderingen door seizoensinvloeden of productieverhoging.

Om u te begeleiden in de ontwikkeling van deze systeembenadering verdiend u een partner die kennis heeft van zaken. Door advies op maat te leveren dragen wij gezamenlijk bij aan uw teelt. In een vrijblijvend gesprek zetten wij graag de mogelijkheden voor u op een rij.

Reageren?

< Terug naar het overzicht

© Copyright Biopol B.V. 2019.

Lukt het bestellen niet?

Vul onderstaand formulier in en wij helpen u graag

Help me bij het bestellen