•  Gratis levering > €75,-

  •  Persoonlijk advies

  •  Totaal concept

Homepage Plagen Bodemplagen

Bodemplagen

Schadelijke bodemplagen zijn onder andere slakken, varenrouwmuggen, aaltjes en taxuskevers. Al deze organismen hebben gedurende de levenscyclus één of meerdere stadia waarin zij parasiteren op de plantenwortels. Naast deze 'ondergrondse' schade veroorzaken zij ook schade aan bovengrondse delen.

Bij teelten in de grond bestaat de kans dat de trips sneller een populatie opbouwt dan de mineervlieg. Beide insecten bereiken het popstadium van nature in de toplaag van de bodem. Anders dan bij grondteelten kan bij substraatteelt een gedeelte van de poppen op het folie vallen en verdrogen.

Oplossingen

Ook voor deze bodemgerelateerde plagen biedt de natuur een oplossing in de vorm van natuurlijke vijanden. Voor bovengenoemde plagen gaat het daarbij vooral om een aantal nuttige aaltjes en grondroofmijten. De aaltjes zijn echte parasieten, die het lichaam van hun gastheer binnendringen en zich daarin vermenigvuldigen. De grondroofmijten kunnen larven van plaagorganismen en ook tripspoppen opvreten.

© Copyright Biopol B.V. 2019.

Lukt het bestellen niet?

Vul onderstaand formulier in en wij helpen u graag

Help me bij het bestellen