•  Gratis levering > €75,-

  •  Persoonlijk advies

  •  Totaal concept

Homepage Dacnusa sibirica

Dacnusa sibirica

Dacnusa sibirica is een sluipwesp die wordt ingezet tegen mineervlieg. De adulten zijn donkerbruin tot zwart van kleur en 2 tot 3 mm. groot. De sluipwesp heeft lange antennes en zijn vleugels zijn langer dan zijn achterlijf. De larvenstadia ontwikkelen zich in de gastheer.

Levenscyclus en werkzaamheid

De adult legt haar eieren in de mineervlieglarve en hierin ontwikkelt zich de sluipwesp.

Dacnusa sibirica heeft een voorkeur voor het 1e en 2e larvenstadium van de mineervlieg.

Het is niet mogelijk om de parasitering van de mineervlieg door de Dacnusa direct op de plant waar te nemen. De beste waarneming verkrijgt men door een aantal mineervliegpoppen van de planten te verzamelen, en ze in een koker te laten uitkomen. Na het uitkomen van de poppen zet men de populatie in de koker af tegen het eventueel aangetroffen aantal mineervliegen.

Inzetschema

Dacnusa sibirica is ook actief bij lage temperaturen en instraling in de herfst, de winter en het vroege voorjaar. Zij kan het beste ingezet worden bij een lage mineervliegaantasting.

Aangezien er van nature al mineervliegparasieten in het gewas aanwezig kunnen zijn, moet de toepassing van de Dacnusa sibirica altijd in overleg met de voorlichter gebeuren. Hij kan dan, afhankelijk van de aanwezige mineervliegsoort en sluipwespsoort en het parasiteringsniveau, bepalen hoeveel en welke sluipwespen ingezet moeten worden.

Verpakking:   100 ml. (fles)
Inhoud:          500 adulten

De houdbaarheid is 1 tot 2 dagen, mits de flessen liggend, in het donker, bij een temperatuur van 8ºC tot 10ºC worden bewaard.

© Copyright Biopol B.V. 2019.

Lukt het bestellen niet?

Vul onderstaand formulier in en wij helpen u graag

Help me bij het bestellen