•  Gratis levering > €75,-

  •  Persoonlijk advies

  •  Totaal concept

Homepage Feltiella acarisuga

Feltiella acarisuga

De galmug feltiella acarisuga (therodiplosis persicae) kan tegen vele soorten spintmijten worden ingezet. De gevleugelde adult kan over grotere afstanden spinthaarden detecteren. De larven van de feltiella kunnen grote hoeveelheden spintmijten en -eieren verorberen, tot wel vijf keer zoveel als phytoseiulus. De adult is een 2 mm. lange mug, roodbruin van kleur met lange poten. De glanzende, transparante eieren zijn ovaal met een diameter van ongeveer 0.25 mm.. De larven groeien van 0.2 mm. uit tot 2 mm. en zijn zichtbaar in spinthaarden.

Levenscyclus en werkzaamheid

Een galmuglarve heeft grote hoeveelheden voedsel nodig om te groeien. De larven zijn niet erg mobiel, daarom legt de adult de eieren alleen op plekken waar voldoende spintmijten zijn. 

Na 1 à 2 dagen komen de eieren uit en gaat de circa 0.2 mm. grote larve op zoek naar spint. Verschillende stadia worden gegeten. Als de larve, na ongeveer 1,5 week, is uitgegroeid tot bijna 2 mm., gaat zij zich verpoppen. In tegenstelling tot de aphidoletes verpopt feltiella zich op het blad. De witte coconnetjes zijn dan ook zichtbaar langs de nerven van het blad. Na ongeveer een week, afhankelijk van de klimaatomstandigheden, komt de adult te voorschijn. De feltiella is een inheems insect dat zomers ook vaak spontaan in de kassen aanwezig is.

Inzetschema

Deze galmug kan in vele gewassen worden ingezet. Vooral in gewassen waarin phytoseiulus niet of slecht functioneert, zoals in tomaat en roos, is inzet van feltiella aan te raden. Ook bij lagere luchtvochtigheid functioneert de galmug zeer goed. Meestal is een combinatie met phytoseiulus echter het beste. De eieren van feltiella worden immers alleen in haarden afgezet; lichte aantastingen worden dus minder goed bestreden. Aan het uitzetten zijn geen specifieke klimaateisen verbonden. Wel moet worden voorkomen dat de emmertjes in direct zonlicht staan. Laat de potjes minimaal 1 week staan. Introductie kan het beste in beginnende spinthaarden plaatsvinden. Bij lichte aantastingen wekelijks ongeveer 2 tot 3 emmertjes per hectare introduceren. Bij een hogere aantasting kan dit oplopen tot 8 stuks.

Verpakking:   emmer (1000 ml.)
Inhoud:          250 poppen

In het deksel van de emmertjes zit een ronde opening, afgedicht met papier. Na ontvangst liefst zo snel mogelijk uitzetten. Houdbaarheid 1 à 2 dagen bij een temperatuur van 8°C - 10°C.

© Copyright Biopol B.V. 2019.

Lukt het bestellen niet?

Vul onderstaand formulier in en wij helpen u graag

Help me bij het bestellen