•  Gratis levering > €75,-

  •  Persoonlijk advies

  •  Totaal concept

Homepage Informatieblad-Hansespor

Hansespor

Productinformatie

Endomycorrhizaschimmels, Trichoderma, nuttige bacteriën en biologische verbeteringsmiddelen voor een hogere opbrengst van groenten, bloemen, fruit, en struiken.

Hansespor is een poedervormige en in water dispergeerbare endomycorrhiza-entstof voor de besproeiing van kiembakken of enting in de grond bij het verplanten of direct inzaaien. Het product bevat Glomus intraracides, een bijzonder werkzame endomycorrhizaschimmel die snel groeit op de wortels van een groot aantal plantensoorten en de plantengroei optimaal bevordert door een verbeterde opname van water en voedingsstoffen. De schimmel wordt aangevuld met nuttige bacteriën, de nuttige schimmel Trichoderma en additieven, om een snelle wortelgroei te stimuleren. Het product zorgt voor betere overlevings- en groeiresultaten bij verschillende cultuurgewassen die zich met endomycorrhiza associëren: groenten, sierplanten, struiken en fruitbomen. De sporen van de mycorrhizaschimmels worden in vitro geproduceerd en niet zoals bij de traditionele systemen in plantenwortels. De inoculatie biedt vele voordelen: er bestaat geen gevaar voor verontreiniging door ongewenste micro-organismen. De sporen gaan niet klonteren, waardoor de entstof gelijkmatig over de planten in een kiembak kan worden verdeeld. Het product is door zijn zeer goede dispersiegedrag makkelijk te gebruiken en kan zelfs via irrigatiesystemen worden verspreid, omdat 85 % van de sporen kleiner zijn dan 100 µm.

Hansespor bevordert

Overlevingskansen ▪ wortelgroei ▪ opname van water en fosfor ▪ opbrengst en productie

Hansespor vermindert 

Verlies van planten ▪ schade door hitte en kou ▪ uitdroging ▪ inzet van pesticiden en fungiciden

Compatibiliteit

Meststoffen: Vermijd meer dan 40 ppm fosfor gedurende 4-6 weken voor en na het gebruik van dit product. Fungiciden: De volgende fungiciden zijn compatibel en kunnen samen met dit product worden gebruikt, als ze niet in hetzelfde reservoir worden gemengd: benomyl, captafol, captan, carboxin, chlorothalonil, etridiazool, folpet, fosetyl-Al, iprodion, mancozeb, metalaxyl, quintozeen, thiofanaat-methyl, thiram.

Vermijd andere fungiciden gedurende 2-3 weken voor en na het gebruik van dit product.

Gebruik

Gebruik het product eenmaal vóór het begin van de wortelgroei. Het product is het werkzaamst als het op een vroeg tijdstip in de levenscyclus van de plant wordt gebruikt. Voor reeds stevige planten of culturen met lage plantdichtheid zijn hogere dosissen benodigd. Vraag om technisch advies, om de dosering te bepalen. Kiemen van groenten: gebruik het product 7 dagen na het uitzaaien met een rugsproeier of via het irrigatiesysteem (zie tabel). Op het veld: als het product niet kan worden gebruikt tijdens het voorkiemen, kan het via het irrigatiesysteem en door inspoelen of injecteren worden verspreid. Afhankelijk van de plantdichtheid varieert de minimale hoeveelheid tussen 750 g (10.000 planten/ha) en 1,5 kg (meer dan 30.000 planten/ha). Fruitbomen: kieming in zakken of potten: 0,3 g/stek; planten van 1 m hoog: 1 g/plant. Bomen: kiembakken: vermeng ten minste 1 kg/15.000 stekken, kiembedden: verspreid vóór het zaaien ten minste 1 kg/25.000 stekken op een diepte van maximaal 5 cm onder het zaad. Sierplanten: 0,1–0,3 g/pot inspoelen of injecteren, afhankelijk van de potgrootte. Meerjarige culturen: fris culturen van 3 jaar of ouder op met een jaarlijkse dosis van ten minste 500 g/ha.

Bewaring

Bewaar het product op een koele en droge plaats. Vermijd hoge temperaturen en direct zonlicht. Het product is 18 maanden houdbaar.

 

© Copyright Biopol B.V. 2019.

Lukt het bestellen niet?

Vul onderstaand formulier in en wij helpen u graag

Help me bij het bestellen