•  Gratis levering > €75,-

  •  Persoonlijk advies

  •  Totaal concept

Homepage Plagen Mineervlieg

Mineervlieg

De vrouwelijke mineervlieg maakt gaatjes in de bladeren om zich met plantsap te voeden en/of eieren te leggen. De larven veroorzaken schade door zich al vretend door de bladeren te bewegen (mineren). 
Dit kan tot bladschade (verdroging en vroegtijdige uitval) en een hoog productieverlies leiden. Er zijn verschillende soorten waaronder de tomatenmineervlieg (Liriomyza bryoniae), de floridamineervlieg (Liriomya trifolli) en de nerfmineervlieg (Liriomyza huidobrensis). Als de larven groot genoeg zijn laten zij zich voor het verpoppen op de grond vallen en kruipen ze weg op een beschutte plek.

Levenscyclus

Een populatie bestaat uit vrouwelijke en mannelijke mineervliegen. De mineervlieg kent diverse stadia: eistadium, larvestadium, popstadium en een volwassen stadium (adult). De ontwikkeling van een populatie is sterk afhankelijk van klimaatomstandigheden en waardplanten. De ontwikkelingsduur van ei tot adult bedraagt bij 20 graden ongeveer 25 dagen.

Schadebeeld

  • Voedingsstippen leiden in de sierteelt tot vermindering van de productwaarde. In de groenteteelt kunnen ze tot productieverlies leiden.
  • Verdroging en vroegtijdige uitval door mineren (witte gangen)
 

© Copyright Biopol B.V. 2019.

Lukt het bestellen niet?

Vul onderstaand formulier in en wij helpen u graag

Help me bij het bestellen